زمینه فعالیت شرکت

ارائه و اجرای خدمات فنی، مهندسی و مشاورهای در زمینه معادن و صنایع معدنی ارائه خدمات فنی، مهندسی و مشاورهای در امور آب و محیط زیست طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره پروژههای عمرانی فعالیت در زمینه ساخت، احداث سازههای خاکی، خاکریزی، خاکبرداری، جاده سازی و راهسازی ارائه و اجرای پروژههای نقشهکشی و نقشهبرداری تهیه و تولید نرمافزارهای فنی و مهندسی ارائه و اجرای خدمات فنی و مشاورهای در حوزه بهداشت و سلامت محیط کار صنایع و معادن

صنعت هاپ

شرکت هارپاگ صنعت خاورمیانه، جهت افزایش سطح فناوری، ارتقاء بهرهوری و شاخصهای عملکردی بخش معادن و صنایع معدنی کشور، تولید اپلیکیشن فنی و مهندسی صنعت هاپ را در دستور کار خود قرار داد. مزایای این اپلیکیشن، دارای مطالب علمی با نگاه کاربردی در رشتههای فنی و مهندسی، دسترسی آسان و رایگان به مطالب، بررسی فناوریهای نوین و اطلاع از آخرین رویدادهای صنعتی و معدنی است. لازم به ذکر است، محتویات این اپلیکیشن توسط پژوهشگران صنعتی در رشته های مختلف فنی و مهندسی گردآوری شده است. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت اپلیکیشن، www.Sanathop.ir مراجعه نمایید.

درباره ما

شرکت تخصصی هارپاگ صنعت خاورمیانه با رویکرد نگاه میهنی با اندیشه جهانی در صنایع و معادن در استان کرمان تاسیس گردید

استراتژی: استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت های موجود به منظور رشد و توسعه تفکر علمی و عملی نوآوری باز

ماموریت شرکت

  • 1- بالا بردن سطح مديريت، فناوری، استفاده بهينه از سرمايه، ارتقاء بهره‌وري و شاخص های عملكردي بخش صنعت و معدن كشور
  • 2- شناسایی، دستیابی و به كارگیری بهینه فناوری های روزآمد در حوزه صنایع و معادن
  • 3- گسترش روابط داخلی و خارجی با کشورهای همسایه و سازمان اکو از طریق تبادل دانش و فناوری در زمینه های علمی و پژوهشی
  • 4- کاهش خامفروشی و ارتقاء ارزش افزوده ازطریق فرآیندهای تولیدی بهینه ، اشتغالزایی مولد و پایدار دراستان و کشور
  • 5- توسعه منابع انسانی و جذب نیروی‌های متخصص
  • 6- برنامه‌ریزی جهت حضور در بازارهای بین‌المللی و صدور خدمات
  • 7- تبدیل شدن به یك برند مهندسی صاحب دانش فنی روز در زمینه معادن و صنایع معدنی
  • 8- پیشرو در عرصه ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت با قابلیت رقابت در سطح منطقه و كشور
  • 9- مشاركت های داخلی و بین المللی با شركت‌های مرتبط برای اجرای پروژه‌ها